Recent Posts by admin

น้ำมันมะรุม Panya Moringa Oil +C

น้ำมันมะรุม Panya Moringa Oil +C เพิ่มวิตามินซี เพื่อความกระจ่างใสของผิว (เจ้าเดียวในประเทศไทย)

น้ำมันมะรุมมีสารแอนแอนตีออกซิแดนท์ 46ตัว ซึ่งพิเศษกว่าน้ำมันทั่วไปเพราะสามารถรักษ­าผิวที่ติดเชื้อและเป็นโรคได้เช่น กรากเกลื้อน เชื้อรา สะเก็ดเงิน และแผลกดทับจากโรคเบาหวาน เรียกได้ว่าน้ำมันมะรุมเป็นนำ้มันมหัศจรรย­์ ที่เครื่องสำอางค์ระดับโลกหลายๆเบรนเลือกใ­ช้ไปเป็นส่วนผสม ผลจากลูกค้า หลังจากการใช้น้ำมันมะรุมคือ

1.หน้าไม่มัน
2.ผิวนุ่มชุ่มชื่นและเด้ง
3.หน้ากระจ่างใสเพิ่มขึ้น
4.รักษาสิว
5.กระฝ้าจางลง
6.แป้งติดหน้าและเครื่องสำอางค์ติดทนนานมา­กขึ้น
7.รูขุมขนเล็กลง
8.ช่วยลดเลือนริ้วรอย

Miss Saparot and the pineapple factory

Miss Saparot and the pineapple factory

Miss Saparot and The pineapple Factory

Late afternoon on Thursday the 30th January in Udonthanee, I picked up the phone after it rang a few times “Hi, is that Khun Tukta from Fair trade connection?” the voice of the lady asked me with an hesitating and cheerful tone. “Yes, it’s me. How are you khun Kook?” I responded with her name as it showed on my mobile screen earlier. She continued “We would like to inform you that the Co-operative has agreed for Fair Trade Connection to come over and produce the video about us” a big smile appeared on my face and then we discussed about the job. After hanging up the phone with Khun Kook I hurried to report the good news to Ronny, we were both excited and started to organize our trip to Samroiyod already.

Samroiyod sub-district is located in Prachuabkeerikhun province; it is one of the main pineapple growing areas in Thailand. 1/3 of the region (or 161,440 rais) is used to farm pineapples and 50% of the locals are farmers, hence the importance of pineapple farming for providing jobs and income to the local population.

Pineapple is one of the main exporting goods for Thailand, each year they export approximately 2.5 million tons of fresh and processed pineapples. In the area of Samroiyod there are many processed pineapple factories, most of which export to Western countries such as the US, England, Holland, Switzerland, Germany, Spain, Italy and many more. But the only place that grows and produces fair trade canned pineapples is the farmers fair trade cooperative of Samroiyod (SRI) and Samroiyod Co,Ltd (the processing factory). The cooperative has been established 5 years ago and the factory has been certified fair trade for 6 or 7 years. We have been shooting for 4 days at the different locations: pineapple farms, cooperative office and the Samroiyod factory. They were very welcoming with us, providing a lot of useful information and trying to help as much as possible to make the shooting smoother. We spent much time with the farmers it their pineapple fields and we learned a lot out there, like how to grow the pineapples that we eat from the really first to the last step. The strong sunlight and the wind gave us a hard time during the shooting but we still managed to bring you some good videos and photographs.

We spent almost 2 full days of the shooting at the processing factory, getting to know all the steps of making sliced canned pineapple. From the delivery of the pineapples to the factory by the farmers to the quality check and wrapping. We saw the pineapples entering as a fruit and getting out in a tin with a fair trade label on it, ready to be exported to the fair trade customers all over the world.

Cr.: http://fairtradeconnection.org/2014/03/13/miss-saparot-and-the-pineapple-factory/

Beauty benefits of Honey

Beauty benefits of Honey

We asked natural beauty expert Kim Wallace, founder of kimberlyloc.com, for her insight into the beauty benefits of honey and how to use it on your skin. “Raw honey is incredible for your skin thanks to its antibacterial properties and hefty serving of skin-saving antioxidants,” she tells us. “Whether you’re looking for an inexpensive DIY solution or a powerful skin treatment, raw honey can help you regain your glow.”
What benefits can honey have on your skin?

Wallace shares four of the main skin-saving properties of honey.

 • Acne: Honey is naturally antibacterial, so it’s great for acne treatment and prevention.
 • Aging: Full of antioxidants, it is great for slowing down aging.
 • Complexion boost: It is extremely moisturizing and soothing, so it helps create a glow.
 • Pores: Honey is clarifying because it opens up pores making them easy to unclog.

More: How to treat dry skin with honey

1. DIY Honey mask

Wallace tells us that one of the easiest things you can do with raw honey is layer it on as a mask. “Raw honey can help unclog pores while simultaneously delivering moisture to parched skin,” she says.
Apply a thin layer of raw honey to slightly damp skin using a circular motion. Leave the honey for at least 30 minutes and then gently rinse it off with warm water. “You’ll find that it easily washes away, leaving you with soft, radiant skin.”

2. Honey spot treatment

Try zapping pesky zits with honey. “If you’re suffering from a breakout, reach for a swab of honey instead of an overly drying over-the-counter pimple cream,” Wallace advises. “Applied ever so lightly, you can sleep with a dab of honey on your face and awaken to less-stressed skin.” Swirl a small amount of honey onto a cotton swab and dab onto your blemish. If you want a little extra boost, Wallace suggests mixing the honey with tea tree oil and lavender oil for additional natural cleansing.

3. Honey cleanser

Though it’s not meant for removing delicate eye makeup, honey still makes a good cleanser. “It is amazing at dissolving other makeup, especially when mixed with your favorite natural plant oil and spices,” Wallace tells us. She suggests creating a mixture of honey and oil (try coconut oil or jojoba oil) to form a balmy texture that is slippery enough to slide across your face. “Add in a dash of cinnamon, turmeric or nutmeg for an aromatic treat. Massage the concoction over your face, loosening up heavy makeup and moisturizing your skin at the same time.”

More: Make a banana honey face mask

4. DIY Honey exfoliator

You can exfoliate your skin once or twice a week with a gentle scrub made with two parts honey and one part Arm & Hammer Baking Soda. “Baking soda offers light exfoliation while the honey soothes and smooths the skin,” explains Wallace. “Don’t be shy about using this recipe from head to toe — your arms, legs and feet will also benefit from this simple yet effective concoction.”5

5. Honey bath

Once you start dealing with dry winter skin, turn to honey to soothe. “As the seasons change, your skin can go into overdrive trying to rebalance itself to the conditions. Warm baths with soothing ingredients can keep your skin in check,” affirms Wallace. “Add two cups of honey to a running bath to create body-smoothing bliss. Soak for 15 minutes and then add a cup of Arm & Hammer Baking Soda for your final 15 minutes to help rid your body of dead skin cells without irritation.”

Cr.:  http://www.sheknows.com/beauty-and-style/articles/1017621/beauty-benefits-of-honey

Caffeine For Skin

Caffeine For Skin

The American futurist and author knows the pulse of the world. He has aptly summed up that caffeine is an energizer and a stimulant which gets our creative juices flowing. South India is famous for its filter coffee and no wonder that the region has produced popular leaders and creative artistes. With globalization, coffee and its derivatives have spread to every nook and corner of the country.
Let’s demystify the main stimulant found in coffee, mocha’s and lattes. Let’s delve deep into a tall frothy mug of cappuccino and understand how caffeine can be good for our health

What is Caffeine?

 • It is proven that a cup of hot coffee can help uplift your senses and refresh you. This quality of coffee can be attributed to the presence of caffeine, which is a central nervous stimulant.
 • Caffeine is basically a bitter white crystalline alkaloid. It is a stimulant drug that is found in varying amounts in the seeds, leaves and fruits of some plants.
 • It is widely consumed in the form of infusions extracted from seeds of the coffee plant and leaves of the tea bush.
 • Other sources include edibles containing products derived from the kola nut.
 • Caffeine is most commonly consumed in the form of tea, coffee, soft drinks and energy drinks.
 • Caffeine is often considered a harmful drug as it can be addictive. Taking it in the right dose can have positive effects on your health.
 • Using caffeine causes an improvement in sports performance, increases alertness and reduces fatigue.
 • It can temporarily ward off drowsiness and lift up your mood. Hence, unlike other psychoactive substances, caffeine is legal and unregulated in almost all parts of the world.

 

Benefits of Caffeine For Health:

A question that everybody has in mind is whether caffeine is good for health. The amount of caffeine contained in two to four cups of coffee a day is not harmful. However, excess caffeine intake can make you feel restless, irritable and anxious. Some people are sensitive to caffeine and they need to restrict their intake. Taking caffeine in the right doses can provide the following health benefits.

1. Good for Liver:

Caffeine, when taken in the form of caffeine enema, detoxifies your liver and cleanses the colon. A study at Duke University has proved that caffeine may reduce fatty liver in those suffering from non-alcohol related fatty liver disease.

2. Reduces the Risk of Diabetes:

Research says that drinking 5 cups of coffee a day can reduce the risk of developing diabetes. This is primarily because of the presence of high level of disease fighting antioxidants. Drinking sugar free coffee daily can make you less likely to suffer from type 2-diabetes.

3. Sharpens Your Brain:

Caffeine is good for your brain. It causes the release of dopamine, the brain chemical that stimulates the area of grey matter. This again is responsible for alertness, problem solving and pressure, thus making your brain active and sharper.
A research at Harvard has proven that people who drink 4 cups of caffeinated coffee are half as likely to suffer from Parkinson’s disease in comparison to others. This is primarily because caffeine keeps dopamine molecules active. It also blocks adenosine that may slow down the build-up of amyloid-beta, a toxic brain plaque that is associated with Alzheimer’s disease.

4. Cardiovascular Health:

Caffeine constricts your arteries by infiltrating the receptors that line the blood vessel walls. This causes your blood pressure to rise. However, this is a problem with non-habitual drinkers. The effect on blood pressure tends to be much smaller on habitual coffee drinkers as their bodies are somewhat tolerant to their effects.
In fact, research at Brooklyn College has found that men who drank 4 cups of caffeinated coffee daily are less likely to suffer from heart disease than those who never took a sip. Drinking coffee has been found to reduce the risk of stroke by 22%.

5. Aids in Weight Loss:

Drinking caffeinated coffee can help in weight loss. Regular drinkers often report decrease in appetite, resulting in weight loss.

6. Eye Health:

Caffeine protects against eyelid spasm and may provide protection against cataracts.

7. Anti-cancer Properties:

Caffeine can reduce the risk of developing cancer. It also delays the onset of average cancer. Caffeinated coffee reduces the risk of mouth and throat cancer by 50%. It may also prevent skin cancer.

Cr.: http://www.stylecraze.com/articles/amazing-benefits-of-caffeine-for-skin-hair-and-health/

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.